Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2022 14:03, số lượt xem: 35

Trời gây thảm hoạ giáng tai vào
Khiến ngã lăn kềnh đổ bệnh cao
Rẻo miệng buồn ăn lìa muỗng cháo
Vành tim yếu đập rã hoa đào
Đành trôi kiếp phận trong quần đảo
Xẻo rớt linh hồn giữa đoạn giao
Khỏi nạn tìm trang nhờ dẫn báo
Cùng vui trở lại phút xưa nào

Tới diễn đàn xưa cảm ngọt nào
Say vần kết hoạ mở lòng giao
Triền miên ý nghĩa ngời hương điệu
Rạng rỡ đường thi  bổng cánh đào
Mộng mãi kim bằng gieo tứ bảnh
Mơ hoài cuộc sống trỗi tầm cao
Qua rồi bão tố tình thân mượt
Rủ bạn vườn thơ hãy tiến vào