Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2021 00:24, số lượt xem: 71

Gió mưa mấy cũng không màng
Đất trời đảo lộn cũng nàng với ta
Đã thề trọn với tình hoa
Thì qua bao biển đâu xa được người.

Thương nhau đan kết một lời
Trầu xanh cau trắng suốt đời có nhau
Từ này cho đến ngàn sau
Bóng hình thành một, bể dâu đi cùng.

Thành duyên trọn kiếp yêu thương
Đêm ngà thưởng nguyệt, tình hồng dậy men
Đã là phu phụ kết nên
Loan phòng đâu thể buông rèm mình ai.

Em ơi, tháng rộng năm dài
Thương nhau chín bỏ làm mười, nhé em
Ngày xưa đón gió trước thềm
Mà nên giai ngẫu, tình duyên mãn đời…