Giữa lòng chỉ một dáng em
Giữa lòng mát lựng những niềm thắm tươi
Giữa lòng dành chỉ em thôi
Giữa lòng khúc nhạc đan lời mộng mơ

Giữa lòng dệt kín vần thơ
Giữa lòng thánh thót bến bờ tình em
Giữa lòng tơ đã bén duyên
Giữa lòng quãng ái ngọt mềm phú thi

Giữa lòng thắp nến tình si
Giữa lòng thê dệt nguồn mê tuôn trào
Giữa lòng góp nhặt trăng sao
Giữa lòng thương nhớ lao xao vạn miền

Giữa lòng vẫn chỉ một em
Giữa lòng – tương ngộ ta em – giữa lòng…