Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/07/2022 22:02, số lượt xem: 42

Tình thơ một gánh trải tim đời
Nhả kén đan từ huyễn diệu ơi
Thiện cảm lồng câu giòn giã mới
Đường thi kết vận chỉn chu ngời
Thơm ngào ngạt cảnh huyền mơ tới
Ngát thoả thuê lòng diễm mộng khơi
Mãi ước hương vàng tâm khảm gợi
Và mong sắc đẹp trỗi bao lời

Cầm thư diệu ngát điểm trang lời
Ngẫu hứng vuông tròn lộng biển khơi
Diễm lượn lờ trăng thành quả mới
Rền bay bổng điệu lá hoa ngời
Kim bằng dệt ý êm đềm hỡi
Cổ tích khua hồn lãng mạn ơi
Vẫn ước vui hoài trong cảnh mộng
Làm cho thể phách mãi yêu đời