Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2022 23:08, số lượt xem: 61

Ai hoài nhớ đẫm lịm huyền đêm
Vọng dáng hình xa dõi trước thềm
Dài đượm quyến luôn ngào ngạt bổng
Vẹn tròn yêu mãi dạt dào êm
Lai dìu dắt quyện mơ tình thắm
Nũng hẹn hò say lả vịnh mềm
Cài mộng đắm hương đầy cảm xúc
Mai chiều ngọt luyến để nồng thêm

Thêm nồng để luyến ngọt chiều mai
Cảm xúc đầy hương đắm mộng cài
Mềm vịnh lả say hò hẹn nũng
Thắm tình mơ quyện dắt dìu lai
Êm dào dạt mãi yêu tròn vẹn
Bổng ngạt ngào luôn quyến đượm dài
Thềm trước dõi xa hình dáng vọng
Đêm huyền lịm đẫm nhớ hoài ai