Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2021 08:16, số lượt xem: 79

Xã hội nào đâu phải đoá quỳnh
Con người chẳng thể đạt trường sinh
Đừng nên bộ gió hoài khinh khỉnh
Hát để hồng tâm mãi xịch xình
Diễm mộng thêm ngời nuôi bẩm tính
Nồng mơ toả ngát dệt thâm tình
Nhiều khi lẽ sống chiều nhân định
Phẩm hạnh thiên tài sẽ kết tinh

Tham tàn độc ác dễ thành tinh
Giã biệt trần gian tránh phẩm bình
Giúp đỡ người thân hoài tưởng lịnh
Làm ơn kẻ khó hãy quên mình
Vuông tròn giữa bạn luôn ngời nhỉnh
Hiếu thảo trong nhà mãi trọn xinh
Phải giữ đêm ngày tâm ý tịnh
Nuôi lòng ngưỡng mộ tiếng cầu kinh