Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2020 18:48, số lượt xem: 109

Thu buồn đẫm mộng giọt hờn ngâu
Chạnh nhớ người xưa ước nối cầu
Mù cõi vạn tranh chao sóng nước
Biệt đường trăm kiếm lạc trầu cau
U minh lịm khói hoang tình rã
Phải trái lần mây tím dạ sầu
Ru dỗ cội lòng đau nghịch cảnh
Thu buồn vương mộng giọt hờn ngâu

Ngâu hờn giọt mộng đẫm buồn thu
Cảnh nghịch đau lòng cội dỗ ru
Sầu dạ tím mây lần trái phải
Rã tình hoang khói lịm minh u
Cau trầu lạc kiếm trăm đường biệt
Nước sóng chao tranh vạn cõi mù
Cầu nối ước xưa người nhớ chạnh
Ngâu hờn giọt mộng đẫm buồn thu