15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2019 08:16, số lượt xem: 276

Lòng buồn gởi em
Mùa thu xa vắng
Dư âm chìm lặng
Cuối trời ngóng xem.

Tình sầu về em
Xám u màu nắng
Giọt cà phê đắng
Nhuộm suốt đau nhèm.

Ngu ngờ trao em
Góc yêu mờ vẳng
Chi còn sâu lắng
Tóc rối bên rèm.

Giã từ nghe em
Tình nao đà quẳng
Đường tim bạc trắng
Cạn ước mơ kèm…