Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2022 23:32, số lượt xem: 103

Một liều để thoát cảnh sầu xưa
Hai bước chuồn xa nghĩ chẳng thừa
Ba đoạn danh tiền luôn sấp ngửa
Bốn tầng khoản lợi mãi cù cưa
Năm toà bổng lộc vô bờ chứa
Sáu quãng tài năng thoả thích lừa
Bảy mộng mơ hoài tâm rực lửa
Tám điều ứng xử đã làu chưa

Tám điều ứng xử đã làu chưa
Bảy bổng tiền lương thuở mắc lừa
Sáu buổi ca hoài thêm giọng vữa
Năm chiều rớt mãi khiến hồn cưa
Bốn hôm phiền muộn lòng đau rữa
Ba dạo buồn tênh dạ rách thừa
Hai rẻo trắng đen đời khó lựa
Một liều để thoát cảnh sầu xưa