Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2022 22:19, số lượt xem: 71

Lũ chuột sinh từ ý bẩn ra
Mồm nhanh đớp lủm lẹ tay và
Dơ luồn lọt đẽo tường công khố
Đểu thập thò moi những góc nhà
Cánh hẩu hùn chiêu lừa lọc cuỗm
Kim tiền để mắt chực chờ tha
Loài vi khuẩn ấy toàn gây bệnh
Đốt lửa lò thiêu cũng vậy mà

Toàn dân vạn mắt rõ ngay mà
Lũng đoạn thăng đường xúm xẻ ba
Quỷ sứ xu thời luôn bợm bãi
Bề trên nịnh hót mãi la cà
Tơ hào quốc lộ công trình dỏm
Cổ vũ chiêu trò số liệu ma
Hỏi tội diều hâu thề bóc mẽ
Đồng tâm huỷ diệt đám gian tà