Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/07/2016 16:35, số lượt xem: 330

Đài duyên vỡ lạc xước tim hồng
Thảm thiết buồn chao buổi tắt nồng
Mai mối hoang tàn thơm thảo lỡ
Ước nguyền vơi rã ngọt ngào tong
Chai hồn lả ái xiêu chờ đợi
Nát dạ hoen đời luỵ ngóng trông
Thay đổi nguyệt thề ngao ngán hỡi
Phai tình giận dỗi biệt biền mong

Mong biền biệt dỗi giận tình phai
Hỡi ngán ngao thề nguyệt đổi thay
Trông ngóng luỵ đời hoen dạ nát
Đợi chờ xiêu ái lả hồn chai
Tong ngào ngọt rã vơi nguyền ước
Lỡ thảo thơm vùi hỏng mối mai
Nồng tắt buổi chao buồn thiết thảm
Hồng tim xước lạc vỡ duyên đài

Thuận nghịch độc