Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2021 18:59, số lượt xem: 83

Diễm khúc mê nồng phả lịm thơ
Mùa thương biếc lộng trải xa mờ
Triền miên dạ nũng say nguồn nhớ
Rộn rã tim bừng cảm sóng mơ
Dẫu vạn mưa đời hay sắc bẩn
Thì trăm cõi mộng khiến hương đờ
Cùng nhau dệt ái vườn yêu mở
Huyễn ảo cung tình thắm nuộc tơ

Huyễn ảo cung tình thắm nuộc tơ
Lòng ơi thẫm ước lộng tim đờ
Yêu kiều ngọc nữ trong niềm nhớ
Lả lướt âm đàn giữa nhạc mơ
Mãi bén ân nguyền thơm nhịp thở
Hoài mơn sắc cảm tận non mờ
Và em vẫn vậy dù giông trở
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ