Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2021 18:40, số lượt xem: 92

Sắp sẵn quân cờ thoả cuộc chơi
Nào ta tấn mã bạn xin mời
Điều xa chiếm lộ xông hoài khởi
Dạt pháo tông bờ nổ mãi khơi
Ghểnh sĩ lên đầu che lại sới
Dàn voi xuống cạnh để mong thời
Quan hùng tướng dũng luôn chờ đợi
Chốt một thân mình vẫn khoẻ bơi

Chốt một thân mình vẫn khoẻ bơi
Ào cung nhập tướng phỉ giao thời
Bình xe cưỡi sóng tưng bừng khởi
Thượng mã tung bờm ngất ngưởng khơi
Tịnh giữa  sa trường tâm trí gởi
Bền trong sĩ khí ruột gan mời
Giương nòng pháo nã bay vời vợi
Sắp sẵn quân cờ thoả cuộc chơi