Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/09/2021 10:45, số lượt xem: 68

Rạng rỡ môi nồng biển nắng khai
Vàng thơm thảo ngát lộng yêu dài
Mùa ngây phả khắp êm đềm giọng
Cõi diệu loang đầy hớn hở trai
Rộn rã hương bồi lan cảm giấc
Triền miên rượu đắm trỗi bung đài
Ta mình quấn quyện bừng mê khoả
Diễm ảo nghê thường phước hạnh lai

Diễm ảo nghê thường phước hạnh lai
Hình dung mỹ lệ ngát trang đài
Vườn duyên toả đắm choàng mơ nguyệt
Vũ khúc quay cuồng cảm mộng trai
Mải miết luồn chim đờ đẫn tợn
Lần khân vỗ bướm nhởn nhơ dài
Xuân tình trúc phượng hàng đêm thoả
Rạng rỡ môi nồng biển nắng khai