Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/04/2022 13:20, số lượt xem: 197

Quạnh quẽ cô phòng hẻo bóng trơ
Vàng trăng héo rũ lệ hoen mờ
Ê chề kỷ niệm ngày xiêu lỡ
Khắc khoải tim lòng dạo rã mơ
Nẻo huyễn chôn vùi trong xó chợ
Tình cay đứt mộng giữa đôi bờ
Từng đêm thổn thức sầu duyên vỡ
Để khúc giang đầu lặng cõi thơ

Để khúc giang đầu lặng cõi thơ
Làm đau kỷ niệm giữa lu mờ
Tiêu điều nẻo nhớ sầu vương mộng
Tức tưởi câu thề dỗi bạt mơ
Cứ tưởng muôn đời đan nhịp rỡ
Nào hay mấy buổi tuột tim đờ
Triền xưa vọng nuối mùa trăng vỡ
Quạnh quẽ cô phòng hẻo bóng trơ