Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 23/02/2017 16:13, số lượt xem: 418

Dấu xưa khuất dạng sương trời
Hồn ta mỏng mảnh rã rời tâm tư
Một thời mơ áo tiểu thư
Che tim lãng tử mộng chờ ngõ yêu.

Bặt bằn giữa chốn tịch liêu
Từ nay thôi nhé giã liêu phiêu nồng
Bây chừ chi nữa mà mong
Chút hương mùa cũ bưởi bồng khú khê.

Phận người có phước phu thê
Con đàn cháu đống đề huề gió trăng
Gia nương mật ngọt xích thằng
Phủi đi chút bụi tháng năm dại khờ.

Tiếc gì ngày ấy chùm thơ
Thả trôi kỷ niệm khỏi bờ luyến lưu
Ngày ai pháo đỏ oan cừu
Mộng hoa vỡ nát, kế mưu hiểm lòng.

Ta về ngửa mặt nhìn không
Mà sao nhưng nhức giọt hồng xoáy tim
Đi qua ba nổi bảy chìm
Mà chưa giũ sạch nỗi niềm ngoái xưa.

Ơi người, quá vãng gió mưa
Duyên nhau có thế cũng vừa đớn đau
Trầu nguyền chẳng hiệp lòng cau
Chút tình tri ngộ kiếp sau hẹn người...

Tàn tro kỷ niệm chơi vơi
Từ nay thôi nhé, ngắt rời khúc thương...