Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/04/2022 00:37, số lượt xem: 59

Tơ hồng không xe, duyên đành lỗi hẹn
Xa xót chi nhiều thêm thẹn biệt ly
Mai này gặp nhau trước lúc phân kỳ
Đừng khóc nhé em, thêm bi thảm dạ.

Có lẽ rồi đây như người xa lạ
Khi đường đời cách biệt cả ngàn phương
Nếu có còn ngoái tưởng dạo yêu thương
Dặn lòng nghe em, đừng hờn đêm vắng

Ta xa khơi mong cõi hồn yên lặng
Dõi mắt về theo từng chặng em đi
Lòng nhủ lòng đừng vướng bận mà chi
Tình đã lỡ, hẹn nhau về kiếp khác

Đừng nhớ, đừng thương kẻo hồn tan nát
Chiều không em mây xám chợt giăng sầu
Xin một lần này ngậm khóc tình đau
Rồi phong kín ngàn xưa vào kỳ niệm

Chuyện tình buồn xin lắng giữa phôi pha....