Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2020 20:25, số lượt xem: 144

Dịp Giáng sinh về ngọt mát khơi
Ngàn sao toả sáng rọi xinh ngời
Hồng ân trải rộng vào muôn chốn
Phước hạnh ban nhiều đến mọi nơi
Luận giảng Tin Lành hương mặt đất
Truyền rao Thánh lễ sắc khung trời
Lời Cha dạy bảo lòng tim khắc
Đạo nghĩa luôn gìn chẳng để rơi

Nghĩa đạo năng hành khó thể rơi
Tình yêu của Chúa trải chân trời
Cầu xin bổng phúc choàng trăm ngã
Ước nguyện thanh lòng toả mọi nơi
Đấng Chrit truyền ân hoài thắm đượm
Lời Kinh tạo phước mãi thơm ngời
Tâm lành khẩn vọng bình an cả
Hẹn Giáng sinh về ngọt mát khơi