Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2020 16:30, số lượt xem: 172

Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không
Cõi mới bình yên phủ ruộng đồng
Quãng mộng chan về trong nẻo tuyết
Khung trời ấm lại giữa mùa đông
Niềm tin giục giã đầy ơn phước
Nỗi ước tràn lan phả nụ hồng
Lẽ phải nhân từ thơm vị Christ
Dương trần hạnh phúc toả ngàn sông

Dương trần hạnh phúc toả ngàn sông
Thoả mãn triền mơ dậy ước hồng
Trỗi vẻ tươi nồng xua lạnh giá
Loang niềm đượm ngát quẳng hàn đông
Trên trời mỹ cảnh vàng thiên sứ
Giữa thế ngời hoa diễm cộng đồng
Cảm tạ ơn lành trong cõi Chúa
Kinh cầu nhã nhạc vút tầng không