Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2022 20:32, số lượt xem: 128

Xuân tình cảm xúc nồng thêm nữa
Miễn chặn làm sao đừng có chửa
Đắm dẻo dai trườn nõn mượt giao
Say mùi mẫn xáp ngây đờ tựa
Trầm hương bướm lượn ngả nghiêng dìu
Vũ điệu chim nhoài bay bổng chứa
Quấn đã đời nhau thoả nguyện lòng
Cưng chiều xả láng phê từng bữa

Ước cảnh thiên đường trong mọi bữa
Tha hồ hiệp cẩn mê cuồng chứa
Trà mi chết mệt nỉ non đòi
Cảm hứng hồi xuân vòi vĩnh tựa
Sẵn xập xình hương phả luyến bồi
Dù ngây ngất mộng xin đừng chửa
Bao lần thở dốc vẫn hoài leo
Ảo diệu tàn canh rồi tiếp nữa