Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/08/2019 19:41, số lượt xem: 36

Ân phúc tâm người dạy chúng con
Thầy luôn luận giảng thật mê hồn
Rộng đường kiến thức nâng tài bộn
Lớn nẻo văn bài dậy giỏi khôn
Như được đầu tư hoài khẳm vốn
Trời chuyền sáng tạo mãi đầy khuôn
Biển vàng khởi nghiệp nhờ tay uốn
Nghĩa đạo hồng thơm tựa suối nguồn

Nghĩa ngời đức hạnh loang từng bến
Đạo giáo dục cao nhiều lão luyện
Hồng ngát trầm hương phủ vững bền
Thơm nồng cổ thụ tràn thương mến
Tựa lưng sách vở gắng đưa thuyền
Suối cả xưa rày luôn góp chuyện
Nguồn dạy chính là những nhủ khuyên
Ân thầy rộng lớn như trời biển