Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2022 21:38, số lượt xem: 57

Chở vạn niềm tin để tạo đà
Bao tờ báo mạng trỗi thiên hà
Nhiêu lòng chính trực từng gieo sạ
Đạo đức chân tình mãi rót sa
Thuyền vững tinh thần dù bị đá
Không ngời tâm huyết chẳng hề la
Khẳm lưu sự nghiệp hằng cao cả
Đâm mấy thằng gin bút chẳng tà

Đâm loài ác nghiệt luôn cần nhắm
Mấy bọn nhũng tham thường trốn thẳm
Thằng kém duồng phe ngạo nghễ nằm
Gian hùng sẵn bạc tèm lem cắm
Bút thiêng cuồn cuộn có khi đằm
Chẳng sợ lòng nhân hoài thiết thắm
Tà tặc quét tan lộng ánh rằm
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm