Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2022 10:10, số lượt xem: 29

Ôm ghì cảm xúc mãi hoài bung
Ngẫu hứng thường xuyên ngủ một mùng
Đắm vỗ về chim nồng lửa giật
Mê sờ soạng bướm thoả lòng rung
Tình lang bỡn cợt sa đà với
Ngọc nữ hồi xuân tí tởn cùng
Vẫn sóng đôi nằm mơ tận hưởng
Canh tàn đổi hiệp uống vài chung

Đã hứa muôn đời vẹn thuỷ chung
Thì xin mãn kiếp hiệp thương cùng
Cầu thơm thảo ngọt tình luôn trỗi
Ước sởn sơ bền dạ mãi rung
Chớ quẫy hồ nghi vùi cảnh mộng
Càng nên diễn xuất lượn trong mùng
Đường yêu đẫm lịm nồng hoa lá
Giữ vẹn duyên ngời cảm hứng bung