Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2020 16:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/05/2020 16:51, số lượt xem: 198

Ghét ai nói xấu giọng rầm rì
Thực chất ghét ganh chớ có gì
Dặm muối cho người sinh dạ bí
Thêm màu khiến kẻ chột lòng nghi
Đang không xúm xít xoi xào rị
Tự hoảng xàng xê xúc xiểm khì
Nhoen nhoẻn dối lừa như miệng đĩ
Ăn thừa nói thiếu liệu hồn đi

Ăn thừa nói thiếu liệu hồn đi
Lòng dạ hiểm sâu bỡn giọng khì
Thấy kẻ giàu sang thời tức nghĩ
Trông người hay giỏi lại tồn nghi
A ha thế sự toàn con khỉ
Ơi hỡi nhân gian rặt thứ gì
Với bụt tuỳ ma* mình xử lý
Ghét ai nói xấu giọng rầm rì