Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2021 06:54, số lượt xem: 73

Tình nồng đã dậy trong anh
Gió mưa, bão lũ, thác ghềnh nào ngăn
Em đừng nghi ngại, băn khoăn
Đã thương thì quyết… chung chăn suốt đời.

Dẫu mình mỗi đứa mỗi nơi
Trăm trông nghìn ngóng vạn lời nhớ nhung
Vẫn tim hoà một nhịp cùng
Trầu cau thuở ấy mặn nồng ước mong.

Gởi em chút nhớ ngần trong
Ấp yêu cho đượm tình hồng, nhé em…