Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 27/01/2019 12:03, số lượt xem: 263

Nam lờ (L) lượn nắng trỗi tình a
Hát (H) mãi người ơi thoả mộng à
Rạng rỡ bên này O xẻo lá
Tưng bừng nẻo ấy lão rờ (R) hoa
Ngoài kia ngất ngưởng vài anh (N) khá
Chỗ nọ trầm ngâm ít (X) kẻ già
Gởi quãng triền đê (Đ) ngàn ấm lạ
Duồng theo nỗi nhớ kiểu Y là…

Bê (B) bò lạnh cóng khổ đời a
Bạn hững hờ (H) chơi nẻo vắng à
Ngọc nữ tê (T) mình không đỏ má
Anh hùng ép (F) bụng chẳng gần hoa
Im lìm cõi ái trân đờ (Đ) dạ
Lặng lẽ chuồng cu (Q) trở rét già
Cõi mộng mau về thơm thảo á (Ă)
Tình vê (V) đẹp mãi cứ như là

- Chơi chữ