15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/03/2020 15:22, số lượt xem: 336

Lời thương mến chúc vạn công thành
Dịch bệnh theo hoài mãi quẩn quanh
Trời đất đảo điên sầu vắng lặng
Phố xe mờ mịt ngủm an lành
Mời kêu mộng khúc cùng hương ngọt
Vẫy gọi mơ lòng để gió thanh
Nơi chốn rạng hò câu ước hẹn
Đời trong trẻo lại ướp thơm cành

Cành thơm ướp lại trẻo trong đời
Hẹn ước câu hò rạng chốn nơi
Thanh gió để lòng mơ vẫy gọi
Ngọt hương cùng khúc mộng kêu mời
Lành an mất trụi trơ phường phố
Lặng vắng sầu điên đảo đất trời
Quanh quẩn mãi hoài theo dịch bệnh
Thành công vạn chúc mến thương lời