Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2022 20:11, số lượt xem: 168

Tiễn bước người thương tận hải hà
Mai này thẳm biệt tít mù xa
Cầu mong tĩnh lặng ngoài biên ải
Ngưỡng vọng bằng an trước cửa nhà
Đảo vẹn tròn đan tình nghĩa sóng
Quân hùng dũng đệm khải hoàn ca
Hồn nhiên sống lại ngời son trẻ
Thoả ước vườn trăng đãi tiệc trà

Hồng duyên ước sẽ sực hương trà
Vọng toả thôn làng trỗi quốc ca
Nghĩa động phòng say triền cổ tích
Hồn liên tưởng ngợp chốn quê nhà
Lên đường giữa sóng cùng mơ đẹp
Cảm thụ ngôn tình dẫu ngút xa
Cuối diễu hành vang lời khẳng định
Đời trai quyết liệt giữ sơn hà