Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2022 23:06, số lượt xem: 81

Nhớ nhớ thương thương mãi chốn này
Khi ngào ngào ngọt ngọt đà bay
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn lời không chạy
Thẫn thẫn thờ thờ sắc chẳng lay
Xưa nọ mê mê cùng ngáy ngáy
Hôm rày tỉnh tỉnh với say say
Thơ thơ phú phú giờ ngưng chảy
Ái ái ân ân đã hết bày

Khát khát khao khao cõi thế bày
Dạ chiều chiều chuộng chuộng lời say
Nghê thường ngạt ngạt ngào ngào chảy
Vũ khúc là là lượt lượt bay
Đẫn đẫn đờ đờ êm điệu ngáy
Dìu dìu dặt dặt lả tầm lay
Gầy gầy guộc guộc lòng mơ thảy
Thở thở than than nỗi khổ này