Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2022 10:32, số lượt xem: 116

Diễm ảo xưa nào liệu nhớ không
Ngày hai đứa quyện cõi tang bồng
Tình mơn mởn dậy lòng thơm nắng
Vẻ ngất ngây chờ dạ trĩu bông
Đến ngõ chăm dòm tơ tưởng vụng
Về đêm sũng dệt khát khao nồng
Và khi muốn tỏ lời yêu mượt
Nghĩ sợ cau mày bảo nói ngông

Hôn nàng việc ấy quả là ngông
Lịm giữa vườn yêu toả đắm nồng
Phỉ ước ao chiều ôm ngọc nữ
Mơ hò hẹn buổi khép màn bông
Trầm hương diệu ngát la đà trỗi
Vũ điệu cuồng ngây khấp khởi bồng
Cứ nghĩ ta mình luôn thoả nguyện
Ai dè cuối nẻo lại bằng không