Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/09/2022 20:22, số lượt xem: 38

Ta bà ảo huyễn kiếp phù sinh
Đổ sụm trời xuân nhão dốc tình
Lạc cõi sai lầm xa nẻo chính
Rơi miền thảm hại xót hồn linh
Dường như chuyện khổ hoài luôn dính
Có vẻ niềm đau lại vẫn phình
Ngoái tưởng thời gian chìm giữa vịnh
Thương vùng kỷ niệm sắt cầm xinh

Mơ triền quá vãng thuở hồng xinh
Nũng bướm ngời hương ảo diệu phình
Nọ khởi miền Nam nhờ tướng lĩnh
Kia về cõi Bắc tựa thần linh
Lời thơ ngưỡng vọng bền tâm kính
Điệu vũ làm duyên thắm nẻo tình
Ngán ngẫm ma tà gieo siểm nịnh
Nên lòng chẳng thiết cuộc hồi sinh