Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/11/2021 11:21, số lượt xem: 84

Em như mèo
Mắt trong veo
Ta mưu mẹo
Để thơm kèo…

Mảnh trăng treo
Cố sức chèo
Gồng tay kéo
Em ngã theo…

Gió tình gieo
Đượm thơm vèo
Lời ỏng ẻo
Vẫn cứ neo…

Đứng cheo leo
Giữa dốc đèo
Nghe mùa réo
Vọng tình đeo…