Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/08/2016 17:45, số lượt xem: 690

Và rồi hương lửa cũng tàn vơi
Thôi hết mùa thương tủi hận đời
Tan nát mơ lòng tan nát hỡi
Bẽ bàng duyên phận bẽ bàng ơi
Người đi khuất nẻo buồn vênh cõi
Ta ngóng đầu sông lặng xiếu trời
Quạnh quẽ canh trường man mác gọi
Xa lìa kỷ niệm mộng tình rơi

Xa lìa kỷ niệm mộng tình rơi
Cách trở Sâm Thương tím rịm trời
Cứ tưởng chân tình hoan ái hỡi
Đâu ngờ bội nghĩa quặn lòng ơi
Luềnh loang ảo ảnh luềnh loang cội
Lạc lõng mù mê lạc lõng đời
Cố giữ duyên nồng luôn thẫm ngợi
Thế mà hương lửa cũng tàn vơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm