15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/04/2020 20:35, số lượt xem: 266

Tiêu nồng rải chút liệu vừa cay
Thịt xé lườn săn những kiểu bày
Khoả nhẹ nâng nhào xoay giữa muối
Pha đều ướm thả trộn cùng tay
Hành tây trỗ sắc thơm ngời đượm
Cổ cánh lèn hương thẫm ngọt dày
Cuốc lủi cây nhà men rượu đẫm
Răm ngò  rắc thoảng lộng mùi bay

Thức gỏi giòn thơm cũng dọn bày
Tiêu hành tỏi ớt dụng đừng cay
Gia lòng vị ngát làm ngơ mũi
Dẫn thịt hương nồng uốn chỉnh tay
Cổ lẫn cùng xương choàng đượm ấy
Bì chen với nạc trỗi ngon này
Rồi thêm rượu đế mời thân hữu
Lịm toả tâm hồn đã lắm thay