Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2021 15:23, số lượt xem: 95

Gian lừa xảo trá lẫn khùng điên
Áp bão người dân xẻo bạc tiền  
Cú hổ bôi lòng đâm rã triện
Trăn chồn vẽ mặt hoá thành tiên
Quăng tình hám của lơ điều thiện
Vứt ngãi thèm mông quẳng vợ hiền
Đảo lộn cương thường không hoãn chiến
Thôi rồi kẻ sĩ bút cùng nghiên

Thôi rồi kẻ sĩ bút cùng nghiên
Bỏ túi người dân cạn chữ hiền
Đã rụi thanh bình nơi góc biển
Đâu còn sảng khoái chỗ thần tiên
Giành ngu tiếng ảo nhừ thăm viện
Gạt diễm lòng xa bẩn hám  tiền
Ngán sững tâm hồn nao cả bụng
Gian lừa xảo trá lẫn khùng điên