Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 25/11/2017 10:05, số lượt xem: 448

Khéo gìn tình dễ gì tan
Khéo chăm trầu sẽ mãi an hưởng cau
Tội tình chi, chạm lòng đau
Ngàn năm là mấy mà cau có đời.

Khẽ khàng hứng giọt tình rơi
Ươm mầm mùa mới lại khơi chuyện tình
Mơ màng một dáng hồng xinh
Cầu xin hạnh phúc được vinh diệu hoài.

Phất phơ một dáng trang đài
Thuở nào gá mộng luyến trai gái nồng
Cau thề hiệp với trầm không
Tình mong sáng rỡ, ngọt thông suốt nguyền

Anh hùng sánh với thiền quyên
Vườn xưa vẫn mặn đẹp duy6n nợ vàng...