Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2022 22:57, số lượt xem: 22

Trời cho tương ngộ tình cờ
Xe duyên chỉ thắm, vần thơ trao tình
Nào hay dây đứt thình lình
Có duyên không nợ, phận mình hẩm hiu.

Thà xưa nàng cứ làm kiêu
Để ta nản chí đâu yêu thương gì
Đâu nay chịu cảnh chia ly
Thà rằng không biết lòng thì nào đau.

Xưa mong đẹp chuyện trầu cau
Đẹp duyên đôi lứa có nhau trong đời
Bây giờ lạt đứt, bình rơi
Biết bao giờ mới được ngồi bên nhau?