Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2022 21:35, số lượt xem: 41

Thu diễm dệt thề hiệp tóc tơ
Lộng hương bừng sắc cảnh xa mờ
Mù lơ lửng nguyệt vờn say đắm
Rạng thiết tha lòng khảm ước mơ
Ru vọng dáng quỳnh lưu luyến cảm
Lỡm yêu gò phụng khát khao chờ
Bù thương siết chặt vầy chăn gối
Du mộng thoả tình giữa thẩn thơ

Thơ thẩn giữa tình thoả mộng du
Gối chăn vầy chặt siết thương bù
Chờ khao khát phụng gò yêu lỡm
Cảm luyến lưu quỳnh dáng vọng ru
Mơ ước khảm lòng tha thiết rạng
Đắm say vờn nguyệt lửng lơ mù
Mờ xa cảnh sắc bừng hương lộng
Tơ tóc hiệp thề dệt diễm thu