Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/04/2019 11:19, số lượt xem: 271

Lăng xăng
Đãi đằng
Biếu tặng
Gió trăng.

Thân bằng
Dung dăng
Đằng đẵng
Vặc vằng.

Tung tăng
Chim bằng
Văng vẳng
Phăng phăng.

Kim bằng
Tài năng
Sâu nặng
Vĩnh hằng.