Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/02/2019 22:58, số lượt xem: 253

Phòng loan diệu ảo ngát ngan bồng
Ngóng thảo thơm nguyền ủ đợi trông
Đong luyến quyện tình thơ biếc lộng
Hóng nhàn an phận ái thùa xông
Chong đèn hửng dệt mê mù bổng
Vọng phím ngời đan hẹn hứa nồng
Mong quấn quyện đời ru ước mộng
Lòng mơ khúc lịm nhấp nhô vồng

Vồng nhô nhấp lịm khúc mơ lòng
Mộng ước ru đời quyện quấn mong
Nồng hứa hẹn đan ngời phím vọng
Bổng mù mê dệt hửng đèn chong
Xông bừng ái phận an nhàn hóng
Lộng biếc thơ tình quyện luyến đong
Trông đợi ủ nguyền thơm thảo ngóng
Bồng ngan ngát ảo diệu loan phòng