Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2022 17:44, số lượt xem: 183

Nẻo diễm  bay rồi bặt tiếng thơ
Trầm hương loãng nhạt ngút xa bờ
Bầm câu ngãi rụi triền miên nhớ
Oải khúc duyên sầu  rã rượi mơ
Cứ tưởng thề xưa nồng diệu rỡ
Dè đâu hẹn cũ thảm phai  mờ
Người đi bỏ lại vành trăng vỡ
Ảo mộng ê chề gãy phím tơ

Ảo mộng ê chề gãy phím tơ
Còn chi kỷ niệm lúc tim mờ
Buồn khi trở ước sầu hương rụi  
Sượng buổi quay thề rã sắc mơ
Khắc khoải canh lầm chêm nhuộm cõi
Tèm lem nỗi dại phủ loang bờ
Tình xa chết lặng mùa thương oải
Nẻo diễm  bay rồi bặt tiếng thơ