Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/05/2021 21:09, số lượt xem: 121

1
Huyễn ảo Tây Hồ lịm cánh sương
Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Hồn say dệt ngãi ùa thơm hướng
Gió phả đưa tình lộng diễm phương
Vẫn ước êm đềm du mộng tưởng
Và mong rộn rã níu vô thường
Bình an đón nhận niềm vui hưởng
Vũ điệu mơ nồng toả mến thương

2
Vừa qua giấc điệp giữa đêm trường
Rạng rỡ tia hồng trải biếc phương
Nẻo Phật chày kinh gầy pháp dưỡng
Quỳnh Hoa cổ tích vọng dân thường
Mà nghe trí não đầy cao thượng
Cũng thấy tâm hồn đượm cảm thương
Rộn rã tim lòng say ngất ngưởng
Ơ kìa nắng duỗi lặng mù sương

3
Gió phả đưa tình lộng diễm phương
Thầm xin cuộc sống mãi an thường
Đầm hoa vị ngát ngày vui thưởng
Bãi nước sen vàng dạo tỏ thương
Lãng tử lòng yêu bừng sắc phượng
Trang đài dạ khởi nép màn sương
Người ơi giữ nguyện vào tâm tưởng
Thoả ước ngàn năm dỗ mộng trường

4
Và mong rộn rã níu vô thường
Cả ruột gan này đẫm nhớ thương
Thánh Mẫu lời xưa làm biểu tượng
Dâm Đàm chuyện cũ thoáng làn sương
Cầu xin dạ cảm đừng hư chướng
Toả ước tình mơ đãi ngọt trường
Chớ phản câu thề gây ngãi sượng
Cho hồn lả lướt tận ngàn phương

5
Vũ điệu mơ nồng toả mến thương
Nghiêng chiều nhạt nắng lững lờ sương
Bằng lăng ngả ngớn vời muôn trượng
Dáng liễu trầm ngâm phả dặm trường
Cảnh vật mê hồn loang tới ngưỡng
Ân tình đẫm dạ lướt cùng phương
Trời xanh trẩy gió ngời vô lượng
Diễm sắc Hồ Tây quả dị thường