Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2021 00:36, số lượt xem: 172

Lời yêu rộn rã suốt đêm ngày
Quấn quyện đôi mình diễm ảo say
Để ngọt ngon hoài gieo nhớ trỗi
Làm thơm thảo mãi lộng mơ bày
Chiều nghiêng nắng nhạt dìu ru cảm
Gió nũng thơ nồng thoảng lượn bay
Khấp khởi cùng nhau chìm giữa mộng
Trào men hạnh phúc sũng tim này

Trào men hạnh phúc sũng tim này
Rạng cõi mơ lòng nẻo ước bay
Kỷ niệm xanh ngời đan luyến nũng
Trầm hương ảo diệu đắm phơi bày
Hoài tơ tưởng dạ chuyền thơm vẫy
Mãi khát khao tình phả đậm say
Ái cảm luồn thơ mùa diễm gọi
Lời yêu rộn rã suốt đêm ngày