Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2021 12:32, số lượt xem: 83

Cảnh sắc Sa Pa đẫm tuyệt vời
Quy Hồ khúc khuỷu lượn đèo chơi
Mơ màng Thác Bạc lòng năng tới
Rạng rỡ Cầu Mây mắt chẳng rời
Bãi Đá miền cao sừng sững đợi
Hàm Rồng lũng thấp ngạt ngào khơi
Cùng nhau uống rượu Thanh Bình hỡi
Ngắm dải Tình Yêu lộng giữa trời

Ngắm dải Tình Yêu lộng giữa trời
Nhà Thờ Đá cổ vọng trùng khơi
San Lùng rượu ngát lên hồn khởi
Sải Sán lòng thơm chẳng dạ rời
Rộn rã Chợ Phiên chiều bạn tới
Êm đềm Rừng Trúc thuở mình chơi
Thềm nghiêng nắng Tả Phìn mong đợi
Cảnh sắc Sa Pa đẫm tuyệt vời