Diễm ảo Đường thi rộn rã tình
Mơ nồng bàng bạc nẻo huyền linh
Ngôn từ vẻ rạng ngời chân lý
Lộng lẫy văn chương ý nghĩa hình
Bảy nốt xuyên đời ngan ngát mượt
Tám làn lượn thế chập chùng xinh
Vòng quay chữ nghĩa ngào thơm lộng
Man mác niềm yêu mộng thái bình

Man mác niềm yêu mộng thái bình
Chuốt lời trau ý vận ngời xinh
Bâng khuâng mặc khách thầm chao dạ
Thấp thoáng giai nhân chớm tượng hình
Vẫn mãi trúc-quỳnh chan ngõ mộng
Mong hoài lụa gấm trải đường linh
Thơm lòng xướng hoạ trời mây gió
Diễm ảo Đường thi rộn rã tình

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối