Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2022 12:09, số lượt xem: 144

Thời gian chảy miết nguyệt chưa đầy
Ngất ngưởng thân đời giữa dạ ngây
Ngoái tưởng tình xưa mù mịt quẫy
Hoài trông cõi mới dở dang vầy
Bồng lai cảnh xịu như tờ giấy
Trí não đêm sầu tựa khuỷnh mây
Chút lửa tim hùng nay trẽn đậy
Làm quên số phận dỗ mơ gầy

Làm quên số phận dỗ mơ gầy
Cợt nhả xua buồn giữa nước mây
Đãi tửu bên triền chua chát dậy
Mài thơ cạnh dốc ngổn ngang vầy
Trầm hương ngắn ngủi sàm ngôn nậy
Quãng mộng tơi bời ảo giác ngây
Cảnh tượng giang hồ tay trắng mãi
Thời gian chảy miết nguyệt chưa đầy