Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/01/2019 15:20, số lượt xem: 289

Lỡ rót vào tim những lọn sầu
Nên tình sớm phải lạnh lùng ngâu
Bâng khuâng góc tủi chia bờ mộng
Lặng lẽ dòng thương bỏ nhịp cầu
Chẳng phải ngày xưa thề bớt nặng
Đâu vì thuở trước hẹn nào sâu
Đau lòng kỷ niệm vàng nhung nhớ
Chi nữa mà mơ chụm mái đầu

Chi nữa mà mơ chụm mái đầu
Khi nồng quá vãng mịt mờ sâu
Em chưa chải sạch buồn trên tóc
Ta lỡ vùi chôn mộng dưới cầu
Nếu biết xưa đừng trao hết dạ
Âu là nay chẳng chịu tàn ngâu
Vành môi thệ ước xin ngừng lại
Liệm chút tình nao giữa ngọn sầu