Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 23:11, số lượt xem: 116

Tình hận trở đau mải miết buồn
Lệ thờ ơ mắt dạ sầu tuôn
Vinh hò hẹn bến mờ cung lạc
Lặng hững hờ tim xám cõi bồng
Khuynh mộng gối màn lơ lững náu  
Đảo thề trăng gió nhạt nhoà vương
Thinh vàng vọt phú thơ nồng rã
Mình mệt mỏi lòng ngỡ vẫn đương

Đương vẫn ngỡ lòng mỏi mệt mình
Rã nồng thơ phú vọt vàng thinh
Vương nhoà nhạt gió trăng thề đảo
Náu lững lơ màn gối mộng khuynh
Bồng cõi xám tim hờ hững lặng
Lạc cung mờ bến hẹn hò vinh
Tuôn sầu dạ mắt ơ thờ lệ
Buồn miết mải đau trở hận tình