Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2021 18:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 30/05/2021 18:21, số lượt xem: 110

Chiều thẫm tím loang khiến lạnh đày
Biệt mù tăm ái mộng khờ say
Tiêu gào gió khổ đeo thầm lặng
Nhạc tủi lòng đau cảm buốt dày
Liều mạng bủa tê ngàn rã nhớ
Vỡ tình giăng rát vạn sầu lay
Thiêu đời chạnh đắng bao hờn dội
Diều tiếng quạnh teo dạ xót bày

Bày xót dạ teo quạnh tiếng diều
Dội hờn bao đắng chạnh đời thiêu
Lay sầu vạn rát giăng tình vỡ
Nhớ rã ngàn tê bủa mạng liều
Dày buốt cảm đau lòng tủi nhạc
Lặng thầm đeo khổ gió gào tiêu
Say khờ mộng ái tăm mù biệt
Đày lạnh khiến loang tím thẫm chiều