Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2021 19:19, số lượt xem: 168

An bình tổ ấm mộng nào vơi
Trí não hoài êm khẩu đẹp lời
Rủ hẹn vầng dương lờ lững tới
Mơ tìm ánh nguyệt khẽ khàng chơi
Thơm lồng nghĩa đậm cài hương mới
Diệu trỗi tình xanh để sắc ngời
Vẹn giữ thơ lòng say đắm khởi
Tâm hồn phả rạng khắp cùng nơi

Tâm hồn phả lộng khắp cùng nơi
Trọn nghĩa tào khang cổ tích ngời
Dạ diễm thi đàn thơ chớm khởi
Tim nồng vũ hội sắc hoài chơi
Bừng ân rạng rỡ bền khuôn sới
Diễn ý hào hoa chuẩn giọng lời
Giữa cuộc thăng trầm bao vẻ mới
An bình tổ ấm mộng nào vơi